دیسک کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردو

تعداد بازدید:۱۸۳
( ۴ )
دیسک کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردو
دیسک کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردو

کلید واژه ها: دیسک کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردوسیکلوتیلرکمبینات ماسکیو گاسپاردوماسکیوگاسپاردوادوات کشاورزیدستگاه کشاورزی