دیسک کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردو

تعداد بازدید:۳۵۲
( ۴ )
دیسک کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردو
دیسک کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردو

کلید واژه ها: دیسک کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردو سیکلوتیلر کمبینات ماسکیو گاسپاردو ماسکیو گاسپاردو ادوات کشاورزی دستگاه کشاورزی