کلید واژه ها: کمبینات ماسکیو گاسپاردو maschio gaspardo cropland کراپ لند