کلید واژه ها: ردیف کار ماسکیو گاسپاردو ماسکیو گاسپاردو کراپ لند cropland maschio gaspardo ردیف کار ذرت کار