کلید واژه ها: بذر کار مکانیکی ماسکیو گاسپاردوماسکیوگاسپاردوماسکیو گاسپاردوmaschiocroplandgaspardoکراپ لند